Ubezpieczenie maszyn budowlanych (CPM)

Co jest przedmiotem takiego ubezpieczenia:  maszyny i urządzenia budowlane sprzęt, narzędzia i wyposażenie budowy, stanowiące własność ubezpieczającego lub dla których na ubezpieczającym spoczywa obowiązek ubezpieczenia, pod warunkiem że są one…

Czytaj dalej Ubezpieczenie maszyn budowlanych (CPM)