Notice: Trying to get property of non-object in /home/aleabroker/ftp/www/components/com_content/router.php on line 49
Alea Broker - Alea Broker | Home

Notice: Trying to get property of non-object in /home/aleabroker/ftp/www/components/com_content/router.php on line 49

Artykuły

Administracja umów ubezpieczenia

Administracja umów ubezpieczenia jest procesem, który trwa od zawarcia umowy ubezpieczenia, do jej końca. Ten etap pracy brokera zawiera szereg czynności:

  • archiwizacja kopii polis ubezpieczenia (Klient w każdej chwili może się do nas zwrócić z prośbą o przesłanie kopii polisy lub ogólnych warunków ubezpieczenia),
  • przypomnienia o płatnościach rat składek,
  • dokonywanie zmian już zawartych umów ubezpieczenia (np. zmiana adresu, nazwy, doubezpieczenie nowego mienia, wyłączanie z ubezpieczenia mienia sprzedanego),
  • rozliczanie zwrotów składek,
  • organizacja cesji praw z umowy ubezpieczenia,
  • analiza nowych umów zawieranych z kontrahentami pod kątem obowiązków stawianych posiadanym umowom ubezpieczenia