Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Czym właściwie jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym? Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które zadziała, gdy wyrządzona przez nas szkoda będzie skutkiem naszego zaniedbania lub nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Przy zawieraniu…

Czytaj dalej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Biednemu wiatr w oczy

Jak ważne jest terminowe opłacanie rat leasingowych. Leasing bowiem może nie wyrazić zgody na płatność w ratach za składkę polisy pojazdu leasingowanego w przyszłym roku polisowym. Gdy w firmie przechodzimy…

Czytaj dalej Biednemu wiatr w oczy